SEOD = Společnost Eventových Organizátorů a Dodavatelů, z.s.

Kdo jsme

Jsme profesionálové a nadšenci, pro které jsou eventy nejen obživou, ale i životním posláním a koníčkem. Přinášíme lidem vzdělání, zábavu, pohyb, odreagování, ale především spoustu nevšedních zážitků. Záleží nám na našem oboru a víme, že nejsme zdaleka sami. Proto jsme založili SEOD - Společnost Eventových Organizátorů a Dodavatelů, z.s., jejíž posláním je tento obor rozvíjet, zkvalitňovat a dávat mu váhu ve společnosti. A Vás všechny, pro které jsou eventy obživou, zájmem a kteří eventy pořádáte pro své firmy, pro veřejnost či své přátele, nebo jsou pro Vás koníčkem, zveme, abyste se přidali k nám a byli prostě IN, byli u toho. Máme spoustu plánů a chceme se spolu s Vámi o ně dělit se všemi, kterým je naše práce a úsilí určeny, tedy se všemi lidmi.

Naše poslání - EVENTY

Eventy provázejí každého člověka celým životem - od narození až do smrti (pohřeb). Celý náš život provázejí oslavy, setkávání, sportovní a kulturní události, společenské akce, vzdělávání, kolektivní cestování a spousta dalších akcí a prožitků. V zaměstnání, v osobním i veřejném životě. Pořádání eventů je významný obor s obrovským tokem nejen finančních prostředků a také s odpovídající pracovní kapacitou. A i proto si zaslouží naši společnou pozornost a zájem.

Na profesionální úrovni se eventům věnují eventové agentury, freelanceři a u samotných zákazníků či dodavatelů lidé s většími či menšími organizačními schopnostmi. Je však většina "evenťáků" na dostatečné úrovni a poskytují kvalitní služby? Podle názoru zkušených eventových specialistů je takových kolem 20%. Opravdu eventy připravuje a realizuje 80% nekvalitních? Jak poznat špičkový event od průměrného nebo špatného? Ve velké míře záleží na každém hodnotiteli, na jeho vlastních zkušenostech. Nenáročný klient může být velmi spokojen se standardně realizovaným eventem, zkušený a náročný klient může být kritický k eventu vysoké úrovně. A to samé platí i pro dodavatele prostorů a služeb.

Cílem nás všech by měla být v první řadě maximální kvalita a tím i maximální spokojenost a zážitek jakkoliv náročného zákazníka.

Pro koho je SEOD určen

Členem se může stát každá právnická i fyzická osoba, každý, kdo v oboru eventů pracuje, podniká nebo se o něj jen zajímá. Každý u nás najde svá témata, poznání, informace, inspiraci i stejně zaměřené "parťáky". Každý může podle svého zájmu tohoto všeho využívat, každý se může na chodu a rozvoji spolku aktivně podílet. Naším cílem je aktivní komunita lidí nejrůznějších zájmů, které spojuje jedno téma: vymýšlení, příprava a realizace všech typů eventů. U nás se v jedné komunitě setkávají tři základní skupiny členů úzce spjaté s eventy:

  • profesionálové, kteří eventy vymýšlejí, připravují, realizují a dohlížejí na jejich průběh (evenťáci, organizátoři)

  • všichni, kteří svými znalostmi a poskytováním prostorů či služeb napomáhají realizaci eventů (dodavatelé)

  • ti, pro které jsou eventy určeny, a ti, kteří jejich přípravu a realizaci zadávají pro své potřeby, nebo pro veřejnost (zákazníci, zadavatelé, pořadatelé)

Každá skupina má své zájmy, potřeby a také představy o tom, jak by měl skvělý event vypadat a probíhat, co by měl přinést. A je pro dobro eventů prospěšné i velmi potřebné, aby to každý o těch druhých věděl a vcítil se do jejich představ. Jako členové spolku budete ve všech aktivitách propojeni a budete mít možnost rozdílné i společné věci poznávat.

Přidejte se k nám a staňte se přáteli eventů!

Pokud se k nám přidáte, čeká na Vás celá řada aktivit a spoustu dalších plánujeme. Můžete se spolu s ostatními na celé naší činnosti podílet a zasloužit se tak svými znalostmi a zkušenostmi o rozvoj event managementu. Můžete se vzdělávat, rozvíjet i bavit spolu se všemi příznivci eventů.