Podmínky členství

Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která pracuje v oboru eventů nebo se o něj zajímá. Právnickou osobu vždy zastupuje fyzická osoba nebo osoby. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku na základě podané přihlášky.

Člen spolku je mimo jiné povinen:

  • jednat ve svém profesním i soukromém životě tak, aby nepoškozoval zájmy spolku nebo jeho pověst,

  • řádně a včas hradit členské příspěvky,

  • bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů zapsaných o sobě v seznamu členů.

Více je uvedeno ve stanovách spolku.

Proč se stát členem SEOD

  • stanete se součástí největší komunity profesionálů a příznivců eventů v ČR

  • budete přímo u zdroje aktuálních informací a trendů

  • budete si vyměňovat a sdílet praktické zkušenosti, čerpat inspiraci, vzdělávat se, odborně růst

  • získáte cenné kontakty, navážete obchodní a určitě i přátelské vztahy

  • budete se moci účastnit mnoha zajímavých akcí spolku a využívat množství výhod, slev a benefitů

  • můžete se podílet na celé bohaté činnosti spolku, na zvyšování a posilování úrovně eventového oboru

Zájmové sekce

Členové jsou s ohledem na rozdílné profesní zájmy rozděleni do zájmových skupin - sekcí. I když zájem o eventy a vše kolem nich je společný všem členům spolku, přesto mnohá očekávání a tedy zájmy jsou odlišné u dodavatelů, jiné u eventových specialistů a jiné u zákazníků. Jelikož SEOD chce vyjít vstříc všem skupinám členů, chce také ke každé zájmové skupině přistupovat individuálně a u všech aktivit dbát také na jejich individuální zájmy. Tím je nejen naplňováno poslání spolku, ale navíc dochází k většímu pochopení a poznání zájmů druhých a tím také ke zvyšování kvality eventů.

Ve spolku jsou celkem 3 zájmové sekce:

o Organizátoři: eventoví specialisté a pracovníci eventových agentur nebo freelanceři organizující eventy pro třetí strany
o Dodavatelé: zástupci poskytovatelů prostorů nebo dodavatelé služeb určených pro přípravu a realizaci eventů
o Zadavatelé, zákazníci: zástupci právnických či fyzických osob nebo jednotlivci pořádající eventy pro svou potřebu nebo zájemci o problematiku eventů bez profesního zájmu

Členské příspěvky

Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. Podmínkou je vyplněný vstupní formulář a uhrazený členský příspěvek. Členské příspěvky se platí na období 1 roku (12 měsíců).

Zájmová sekce

Členský příspěvek

Organizátoři

1 200 Kč

Dodavatelé

1 200 Kč

Zákazníci

600 Kč